Med fokus på energi

Med fokus på energi

Kund: EKS AB
Uppdrag: Optimal energiförbrukning är grundläggande för all verksamhet i företaget. Optimalt var också valet av samarbetspartner. Tryckcentrum svarar för allt tryck liksom fordonsdekor och yrkeskläder.
Produkt: #skyddskor #yrkeskläder

Roberth Månsson

Order / Projektledning

070 – 508 20 42 roberth.mansson@tryckcentrum.se