Skyltat på kajkanten

Skyltat på kajkanten

Kund: Docks
Uppdrag: Docks är ett företags- och konferenscenter beläget på Skeppsbrokajen i Karlskrona. Vi levererade ljusskyltar till fastighetens fasad samt skyltar till de olika konferensrummen.
Produkt: #fasadskyltar #frostning #infoskyltar

Mattias Söderlund

Order / Projektledning

073 – 424 11 67 mattias@tryckcentrum.se