Presentreklam som säljer

Presentreklam som säljer

Kund: Torsnet
Uppdrag: I grannkommunen Torsås svarar Torsnet för all service av bredband, fjärrvärme liksom vatten och avlopp. Säljande presentreklam är ett av många inslag för en nära kundkontakt.
Produkt: #presentreklam

Roberth Månsson

Försäljning/Projektledning

070 – 508 20 42 roberth.mansson@tryckcentrum.se